Luontokoulun teemat

Haltian luontokoulu vie oppilaat Haltian luontokasvattajan johdolla luontoon toimimaan, kokemaan, innostumaan ja oppimaan. Valittavana on seitsemän eri teemaa.

Luontokoulupäivien ohjelmaan voi kuulua vaikkapa retkeilyä, luonnon tutkimista, pelejä, leikkejä, aistiharjoituksia, vihreää draamaa ja seikkailupedagogiikkaa. Luontokoulussa on käytössä monipuolinen luonto-opetuksen pedagogiikka, ja ohjelmat tukevat perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa. Ohjelmissa yhdistyvät monet oppiaineet, kuten ympäristöoppi, biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, liikunta ja kotitalous.

Liito-orava ja metsän salaisuus

Metsässä kuullaan tarina salaperäisestä liitävästä sankarista… Kukaan ei ole kuitenkaan nähnyt sankaria pitkään aikaan. Löydämmekö metsästä vihjeitä liito-oravan sijainnista ja puuhista? Tutustumme etsiessämme myös metsän muihin asukkaisiin. Voivatkohan muut lajit auttaa meitä jäljittämään liito-oravaa?

Liito-orava ja metsän salaisuus -ohjelma soveltuu 3.–4.-luokkalaisille. Ohjelman kesto on 4 tuntia, sisältäen evästauon. Oppimistavoitteena on:

 • Oppia liito-oravasta lajina ja lajin elintavoista
 • Ymmärtää, miksi liito-oravaa suojellaan
 • Ymmärtää lajien rooli osana metsän kokonaisuutta
 • Osata havainnoida luontoa
 • Osata liikkua luonnossa
 • Pohtia omaa oppimista retken aikana
Liito-orava LIFE logoja

Mun metsä – oppilaslähtöinen metsäretki

Mitä metsä merkitsee minulle, ja mitä kaikkea sieltä löytyy? Ohjelmassa lähdetään oppilaslähtöiselle tutkimusmatkalle metsään. Päivän aluksi luodaan yhdessä metsäretken säännöt ja mietitään mitä metsässä on kiva tehdä. Oppilaat havainnoivat metsää ja saavat yhdessä valita, mitä lähdetään tutkimaan tarkemmin. Selvitetään yhdessä luonnontilaisen metsän piirteitä ja tutustutaan metsän asukkaisiin. Lopuksi oppilaat perehtyvät luonnonsuojelun merkitykseen suunnittelemalla pienoismallikansallispuistoja.

Mun metsä -ohjelma soveltuu luokille 5.–6. Ohjelman kesto on 4,5 tuntia. Oppimistavoitteena on:

 • Ymmärtää tärkeimmät asiat metsäekosysteemin toiminnasta
 • Ymmärtää luonnonsuojelun ja luonnonsuojelualueiden merkitys
 • Osata tarkkailla luontoa ja sen lajeja
 • Vahvistaa osallisuutta
 • Pohtia omaa oppimista päivän aikana

Historian jäljet luonnossa

Historia-ohjelman aikana oppilaat pääsevät aikamatkalle viimeisimpään jääkauteen ja siitä kivi- ja metallikausien kautta keskiaikaan, jonka jälkeen palataan nykyaikaan. Ohjelmassa on kokeellista arkeologiaa, jonka kautta opitaan ymmärtämään ja tulkitsemaan historiassa tapahtuvia muutoksia. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta eri aikoina ja etsitään historian jälkiä Nuuksion luonnossa.

Historia-teema sopii 5.–7.-luokkalaisille. Ohjelman kesto on 5 tuntia. Oppimistavoitteena on:

 • Herätellä pohtimaan ihmisen ja luonnon suhdetta eri aikoina
 • Ymmärtää mitä muutoksia on tapahtunut Nuuksion luonnossa ja mikä on ihmisen rooli niissä (ympäristö muuttuu sekä luonnon että ihmisen vaikutuksesta)
 • Ymmärtää muutosten aikakäsitteitä (aikajanat/aikaskaalat)
Koululaiset tekevät kepeistä rakennelmia metsässä

Lintujen kevät – muuttomatkoja ja risupesiä!

(varattavissa vain huhti-toukokuussa)

Mitä linnut puuhaavat toukokuussa? Miltä näyttävät räkättirastaan munat? Miksi käpylinnulla on niin kummallinen nokka? Kuka voittaa lintujen euroviisut? Linturetkipäivän aikana opitaan, miten lintuja voi havainnoida kiikareiden ja kuulon avulla. Retkellä etsitään merkkejä lintujen pesinnästä sekä selvitetään ovatko peipot, kirjosiepot ja muut muuttolinnut palanneet etelästä.

Lintujen kevät -teema sopii 5.–9.-luokkalaisille. Ohjelman kesto on 4,5 tuntia. Oppimistavoitteena on:

 • Innostua linturetkeilystä
 • Oppia havainnoimaan lintuja maastossa
 • Ymmärtää lintujen sopeutumista elinympäristöönsä, elintapoja, käyttäytymistä ja ekologinen lokero
 • Oppia tunnistamaan yleisimpiä metsässä eläviä lintuja
 • Ymmärtää, mikä lintujen elinympäristöjä uhkaa ja miten niitä voi suojella

Retkeilytaidot

Eläköön jokamiehenoikeus! Retkeilypäivän aikana nautitaan Nuuksion järviylängön upeasta luonnosta ja opitaan retkeilijälle tärkeitä taitoja. Ruokaa valmistetaan retkikeittimillä. Savu tuoksuu ja kulkua ohjaa kartta ja kompassi. Retki on myös oiva tapa ryhmäytyä.

Retkeilyteema sopii 5.–9.-luokille. Ohjelman kesto on 5 tuntia. Oppimistavoitteena on:

 • Innostua retkeilystä ja omien retkikokemusten hankkimisesta
 • Oppia liikkumaan luonnossa ympäristöystävällisesti ja turvallisesti
 • Oppia retkeilytaitoja ja ymmärtää retkeilyn ympäristövaikutuksia
 • Ymmärtää jokamiehenoikeudet.

Metsien monimuotoisuutta tutkimassa

Millainen on luonnontilainen metsä ja miten se eroaa talousmetsästä? Mitä kasveja, sieniä, pieneliöitä ja isompia eläimiä Nuuksion metsistä löytyy? Miten itse voi toimia monimuotoisen metsäluonnon puolesta? Luontokoulupäivän aikana tutustutaan Haltian lähimetsiin tutkivalla otteella. Oppilaat pääsevät itse suunnittelemaan ja tekemään tutkimusta, jossa selvitetään metsän monimuotoisuuden merkkejä, kuten lajistoa ja ikää.

Metsien monimuotoisuutta tutkimassa -ohjelma soveltuu 8. luokalle. Ohjelman kesto on 4,5 tuntia. Oppimistavoitteena on:

 • Ymmärtää tärkeimmät asiat luonnontilaisen metsäekosysteemin toiminnasta
 • Oppia huomaamaan talousmetsän ja luonnontilaisen metsän eroja
 • Osata havainnoida ja tutkia metsän lajeja ja ilmiöitä
 • Ymmärtää luonnonsuojelun ja luonnonsuojelualueiden merkitys
 • Pohtia omaa oppimista retken aikana

Elämän peli – GPS-retki luonnon monimuotoisuuteen

Pystytkö pitämään lajisi ja sen populaation hengissä Elämän pelissä? Elämän peliä pelataan Haltian lähiluonnossa gps:n avulla paikasta toiseen liikkuen. Pelin tiimellyksessä opitaan monipuolisesti, mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus.

Elämän peli -teema sopii parhaiten 8.–9.-luokkalaisille sekä toisen asteen opiskelijoille. Ohjelman kesto on 4,5 tuntia. Oppimistavoitteena on:

 • Ymmärtää luonnon monimuotoisuuden käsite ja monimuotoisuuden tärkeys
 • Ymmärtää, että ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta
 • Oppia tärkeimmät asiat suomalaisen metsäekosysteemin toiminnasta
 • Ymmärtää uhanalaisuuden syitä ja ymmärtää miten luonnon monimuotoisuutta voi suojella
 • Osata liikkua luonnossa

Ota yhteyttä

Sähköposti

haltia.luontokoulu(at)metsa.fi

Elina Pilke

Luontokasvatuspäällikkö

elina.pilke(at)metsa.fi

puh. 040 581 3534

Maria Salin

Luontokasvattaja

maria.salin(at)metsa.fi

040 7538087

Jaana Muhonen

Koululaisopastusten varaukset (muut kuin luontokoulupäivät)

jaana.muhonen(at)metsa.fi

puh. 040 7796 762

Tämä sivu luettavissa myös kielillä: SE