Pressmeddelande: 30.1.2023

Finlands Naturcentrum Haltia bjuder in till vinterutflykter – Haltia fyller 10 och firar med Friluftslördagar hela året

Den första lördagen varje månad är Friluftslördag i Finlands naturcentrum Haltia. Evenemangen erbjuder alla som är intresserade av friluftsliv information om hur man rör sig i naturen och möjlighet att lära sig friluftsfärdigheter. Friluftslördagen den 4 februari leder till vinterutflykternas hemligheter och i vargens spår.

Finlands naturcentrum Haltia, som ligger invid Noux nationalpark i Esbo, fyller i år tio jämna år. De tio Friluftslördag-evenemangen som ordnas under året är en del av programmet för jubileumsåret.

”Friluftslördag-evenemangen passar för alla som är intresserade av att vara ute i naturen, vuxna som barnfamiljer, oberoende av bakgrund. Vi vill också göra Finlands natur bekant för till exempel invandrare. Evenemangens teman byggs upp kring årscykeln, färdigheter i ansvarsfullt och hållbart friluftsliv”, berättar Haltias direktör Harri Karjalainen.

Alla tjänster på Haltia är öppna på Friluftslördagarna kl. 10–21 och det är fritt inträde till naturcentrumets utställningar från kl. 15.

Ta en snöskotur i Noux nationalpark på vintern och värm sedan upp dig i utfärdsbastun

Haltias Friluftslördag i februari, den 4 februari, drar igång vintersäsongen. Det finns mycket att lära sig och uppleva såväl för mer erfarna veteraner som för dem som ännu bara drömmer om utfärdsupplevelser.

I dagens program ingår bl.a. vildmarksguidens Minna Jakosuos föreläsning om grunderna i vinterutfärder, en guidad snöskoutfärd i Noux fantastiska natur och testning av friluftsredskap på Haltias evenemangsplan. I naturcentrumet kan man delta gratis i guidningar som passar hela familjen kl. 17 och 18. På eftermiddagen värms Haltias utfärdsbastu upp och när skymningen faller kan besökaren uppleva stämningen i lågornas sken när evenemanget Lux Noux lyser upp vinterkvällen vid Haltias port.

Se programmet och tidtabellerna för Friluftslördagen i februari i sin helhet på Haltias webbplats (på finska) >>

Den franska naturfotografen gick vargarnas stigar i Finland – Friluftslördagen tar vargen till världen via konst och information

På Friluftslördagen i februari bekantar vi oss med den fantasieggande varelsen vargen. I Finlands naturcentrum Haltia hittas den franska naturfotografen Olivier Larreys utomhusutställning The Land of Wolves med imponerande bilder av vargar.

Vargarnas liv belyses också av informationsinslag och en informationspunkt inne i Haltia. Naturfotografen Olivier Larrey berättar för publiken om sina möten med vargflocken under sina fotoutflykter i Östra Finland. Experter från projektet VargLIFE berättar å sin sida till exempel om hur man identifierar vargspår och vad man ska göra om man möter Gråben på en skogsutflykt.

Mer information:

Mer information om evenemanget Friluftslördag och Haltia: marknadsföringschef Katja Määttä, Finlands naturcentrum Haltia, katja.maatta(at)metsa.fi, 040 7537476

Mer information om projektet VargLIFE: Kommunikationskoordinator i VargLIFE Kaisa Nissi, Naturresursinstitutet, kaisa.nissi(at)luke.fi, 029 532 2446

Programmet för Haltias Friluftslördag 4.2.2023 finns i sin helhet på Haltias webbplats.

Läs mer om projektet VargLIFE på webbplatsen.

Finlands naturcentrum Haltia är porten till hela den finska naturen. Haltia, som ligger i anslutning till Noux nationalpark, agerar ansvarsfullt och hållbart. På Haltias naturutställningar får du njuta av våra nationalparkers fantastiska landskap och naturobjekt i naturhuvudstaden. Med de varierande utställningarna tar vi ställning till aktuella frågor, såsom klimatförändringen och det välbefinnande som naturen ger oss. Vi vill ge våra besökare berörande naturupplevelser, inspirera dem att ge sig ut på utfärd i Finlands natur och stödja fördjupningen av relationen till naturen. Forststyrelsen Naturtjänster ansvarar för Haltias verksamhet.