Noux

Upplev nationalparken och sjöhöglandet

AktiviteterUtrustning

Naturcentrumet Haltia är en port till Noux vildmarksbetonade sjöhögland. Du kommer till nationalparkens huvudingång, Haukkalampi, genom skogen som börjar vid Haltias gård. Ta vara på våra tips nedan för din Noux-utflykt!

Naturen kring Haltia

Från Haltias gård startar tre rundslingor: Soldottersstigen (1,4 km), Vätterundan (2 km) och Röda fjäderns gåta (200 m) som du kan ta om du vill göra en kortare utflykt till fots till exempel i samband med ett besök i naturcentrumet. Från Soldotterstigen går en förbindelsestig till nationalparkens huvudentré i Haukkalampi.

Be alltid Haltias kundtjänst för de bästa och mest uppdaterade tipsen för din resa till Noux.

Porten till Noux

Leder nära Haltia

Röda fjäderns gåta, 0,2 km

En naturstig för de minsta i familjen. Stigen bjuder på många intressanta uppgifter. Tavlorna som är uppsatta längs med stigen har en vers som hjälper dig lösa vem den röda fjädern tillhör. Stigen börjar vid evenemangfältets eldplats och kryper upp för en skogsbeklädd backe. Stigen har en rastplats där man kan äta sin vägkost.

Soldotterstigen, (1,4 km)

Soldottersstigen är märkt med kotteskyltar. Stigen börjar vid den röda infostugan bredvid parkeringsplatsen. Infotavlorna längs stigen ger dig intressant information om Noux natur. Stigen är krävande på grund av branta backar.

Maahisenkierros (2 km)

Ledens höjdpunkt är en utsiktsplattform med utsikt över Noux Långträsks fantastiska vyer. På rastplatsen kan man ta en paus och njuta av sin vägkost. Vätterundan är en krävande rullstolsled. Leden börjar på backen på vänstra sidan av Solvalla Arenas gård.

Förbindelsestig till Noux nationalpark, 4,6 km

Från Päivättärenpolku ansluter en stig till hjärtat av Nuuksio nationalpark till Haukkalammi. Anslutningsvägen har krävande stigningar och nedfarter, de brantaste platserna har trappor.

Passande leder för var och en

Vandringsleder i Noux nationalpark

Är du en nybörjare, en erfaren vandrare, eller något däremellan? Noux nationalpark är ett vidsträckt område med många olika slags leder. Här finns allt från lättillgängliga leder till vandringsleder som sträcker sig genom hela nationalparken. Om du inte vet om leden är lämplig för dig och ditt sällskap kan du vända dig till Haltias rådgivare.

En av Noux mest berömda leder är den vildmarksvackra Korprundan.

Rödhakerundan, 2 km

Den lätta leden börjar från Haukkalampi och passar utmärkt för nybörjare. Vackra skog- och dammlandskap. Längs med leden finns eldplatser och tältplatser. Startpunkt: Haukkalampivägen 32, Esbo.

Nejonögestigen (2 km)

Leden går i krävande terräng. Bekanta dig med restaurering av natur och njut av skogens sus och sorlande bäckar. Startpunkt Haukkalampivägen 32.

Glansbaggestigen (2,7 km)

Leden är avsedd för skolbarn men passar utmärkt för alla. Stigen går genom klippiga skogar och myrmark. Startpunkten ligger i Veikkola, i ändan av Soidentakavägen.

Takalastigen (1,5 km/riktning)

En lätt och stämningsfull skogsled till Takala vindskydd. Leden börjar från Kattilas huvudbyggnad. Kattilas parkeringsplats: Kattilavägen 424. Leden är också en cykelled.

Klassarirundan (3,9 km)

Rutten, som ligger i nationalparkens lugnaste hörn, kännetecknas av stora höjdskillnader och omfamnas av skog och dammar. Längs med leden finns en eld- och tältplats samt en hyresstuga. Startpunkt: Valklammentie 1, Vihtis.

Haukkalampirundan (4 km)

En utmanande led med höjdskillnader, raviner och urskog. Leden har en eld- och tältplats vid Mustalampi och fin utsikt över Myllypuro dal. Startpunkt: Haukkalampivägen 32.

Soidinkierros (4 km)

Lättframkomlig rutt som löper över kala klippor och låter vandraren njuta av stämningen i gamla skogar. Utsikt över Noux största myrmark, Soidinsuo. Startpunkt: Hotell Noux, Naruportintie 68, Kyrkslätt.

Korprundan (6–7,2 km)

Korprundans höjdskillnader och varierande natur med dess lundar, dammar och klippor hör till ruttens bästa egenskaper. Det finns eld- och tältplatser längs med leden. Startpunkter: Haukkalampivägen 32 (rutt 7,2 km) och Siikaniemi (rutt 6 km).

Vandringsled som går genom hela Noux nationalpark (14 km)

Rutten är Siikaniemi–Haukkalampi–Kattila/Högbacka–Noux norra port. Siikaniemis adress är Kolmoislampistranden, Esbo och norra portens adress är Salmentie 100B, Vihtis.

Frågor?

Nationalparkens förhållanden varierar enligt väderlek och årstid. Undrar du över vilket skick en vandringsled är i eller hur krävande den är? Är du orolig att det inte finns ved vid rastplatsens eldplats? Fråga oss på Haltia! Våra kundrådgivare är här för dig.

Berättelser om utflykter i Noux

På Retkipaikka-webbplatsen hittar du ett flertal berättelser som utspelar sig i sjöhöglandsområdet i Noux nationalpark. I dessa berättelser berättar vandrare om sina erfarenheter med bilder och ord. Se hur det ser ut på Klassarirundan eller Korprundan, hurdana landskap ser man från Noux norra port eller hur det skulle vara att spendera en vinternatt i Tikankolo-stugan.

Hur hittar jag till Noux?

Noux är ett vildmarksbetonat, vidsträckt område med flera ingångar. Haukkalampi och Kattila är huvudportarna, men även andra alternativ finns – vi presenterar dem nedan! Du kan starta din utflykt också från Haltia. Med buss nummer 245(A/K) som går från Esbo centrum (plattform 32) tar du dig behändigt till Haltia.

Haukkalampi och Kattila

Lederna som börjar vid Haukkalampi är Rödhakerundan, Haukkalampirundan, Korprundan och Nejonögestigen. Startpunktens adress är Haukkalampivägen 32, Esbo. Du kan ta bussen 245(A) från Esbo centrum till hållplatsen ”Haukkalammentie”. Från busshållplatsen är det 2 km till Haukkalampi.

Från Kattila kan du ta dig till exempel till Saarilampi, Ruuhilampi, Iso-Holma eller Noux norra port. Parkeringsplatsens adress är Kattilavägen 424. På sommaren kör bussen 245(A) ända upp till Kattila.

Noux norra port

Noux norra port är en lättrafikerad led till sjöhöglandet och Noux nationalpark. Startpunktens adress är Salmentie 100B, Vihtis. Därifrån är det några kilometer till nationalparken. Nationalparkens närmaste utflyktsmål är de underbara vildmarkssjöarna Iso-Parikas och Vähä-Parikas.

Vid Noux norra port finns bl.a. ett kafé och en lekplats, och vid stranden finns en eldplats. I området går det att övernatta i Tentsile.

Valklammentie, Vihtis, och Soidentakavägen, Veikkola

Från slutet av Soidentakavägen i Veikkola i Kyrkslätt kan man ta sig till Glansbaggestigen, medan man från Valklammentie i Vihtis kommer lätt till Klassarirundan.

Siikaniemi

I Siikaniemi börjar den berömda Korprundan. Här kan man också börja den 14 kilometer långa vandringsleden som går genom hela nationalparken ända upp till Noux norra port. Siikaniemis adress är Kolmoislampistranden, Esbo. Du kan ta buss till Siikaniemi, till exempel buss 238 från Alberga station eller buss 244(K) från Esbo centrum.

Hyr utflyktsutrustning

Om du saknar kaffepanna, plättpanna, tält, stormkök eller regnponcho kan du hyra en i Haltia.

Ta en vilopaus

I Noux finns flera rastplatser med eldplats där du kan laga mat. Vissa rastplatser har förutom vanlig eldplats också kokskjul. Dock kan – eller behöver – man inte alltid elda. Du kan redan hemma fylla en mattermos med din favoritmat och njuta den vid en offentlig rastplats eller vilken som helst vacker utsikt, utan att behöva göra eld.

Vett och etikett – också i naturen. Ge rum, hälsa och lämna inte skräp efter dig!

Eldplatser i Noux

Mustalampi

Rastplatshelheten delas i tu av en liten vik som sträcker sig från Mustalampi. På båda stränderna finns kokskjul, utedass och tältområde. På östra sidan finns förutom kokskjul även vanlig eldplats.

Objektet på kartan

Haukanholma

Eldplats, kokskjul, tältområde och utedass vid stranden av Haukkalampi.

Objektet på kartan

Holma-Saarijärvi

Eldplatser finns både på sjöns östra och västra sida. Vid båda finns utedass och tältområden.

Den östra eldplatsen ligger på en liten broförsedd ö. Vindskydd på östra sidan.

Objektet på kartan

Isoholma

Två eldplatser med 200 meters mellanrum. Intill uddens eldplats finns ett tältområde och ett utedass. Vid strandens eldplats finns också ett tältområde.

Objektet på kartan

Urja

Eldplats, utedass och tältområde vid stranden av Urja.

Objektet på kartan

Vääräjärvi

Eldplats, utedass och tältområde vid stranden av Urja.

Objektet på kartan

Takala

Eldplats, utedass och tältområde vid stranden av Vääräjärvi.

Objektet på kartan

Kattila

Eldplats, utedass, kokskjul, soptunna.

Kota, stuga och tältområde som kan reserveras, två bastur.

Objektet på kartan

Saarilampi

Eldplats, utedass, tältplats.

Objektet på kartan

Gör inte upp eld utanför de officiella eldplatserna

Enligt lagen är eldning endast tillåten på iordningsställda eldplatser. Gör inte upp eld utanför de officiella eldplatserna, även om du ser att någon annan har gjort upp en eld där tidigare.

Att göra upp öppen eld, oavsett hur liten den är, är förbjudet då skogsbrandvarningen är i kraft. Då skogsbrandvarningen är i kraft är det endast tillåtet att tända en eld i en eldplats som är försedd med rökkanal och som är isolerad från marken. Under årets torraste perioder kan även detta vara förbjudet. Ta reda på vad den aktuella situationen är innan du går på utflykt, till exempel genom att fråga Haltias kundtjänst. Välkommen!

This post is also available in: FI EN