Kom och lär dig i Haltia!

Haltia för skolklasser och daghemsgrupper

Haltias naturskola, utställningar och naturen omkring ger skolgrupper möjlighet att lära sig, uppleva, bli inspirerade och vara aktiva! Haltias naturskola ordnar även mångsidiga fortbildningar för pedagoger.