Kom och lär dig i Haltia!

Guidning för skolklasser och daghemsgrupper i Haltia

Haltias naturskola, utställningar och naturen omkring ger skolgrupper möjlighet att lära sig, uppleva, bli inspirerade och vara aktiva! Haltias naturskola ordnar även mångsidiga fortbildningar för pedagoger.