Vastuullinen Haltia

Yhteiskuntavastuu

Suomen luontokeskus Haltian yhteiskuntavastuuseen sisältyy kolme vastuualuetta: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu.

Haltian näyttelyt, opastukset, luontokoulupäivät ja tapahtumat tukevat luontosuhteen rakentumista ja vahvistamista sekä vastuun ottamista ympäristöstä. Haltia on sitoutunut toiminnassaan kestävään kehitykseen. Haltiassa toimii säännöllisesti kokoontuva kestävän kehityksen tiimi.

Suomen luontokeskus Haltia palkittiin vuonna 2015 kestävän kehityksen palkinnolla arvostetussa European Museum of the Year -kilpailussa.

Haltian kestävän kehityksen tekoja

Haltia on mukana Valitse vastuullisemmin -palvelussa, joka auttaa valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä. Palvelu siivilöi Helsingin kaupunkimarkkinointisivusto MyHelsinki.fin sisällöstä vastuullisempia palveluja, kuten ravintoloita, liikkeitä, käyntikohteita, tapahtumia ja majoitusvaihtoehtoja. Lue lisää >>

Haltia mukana talkoissa pölyttäjien hyväksi ja tuonut mehiläispesiä Haltian katolle yhteistyössä mehiläiskyliä rakentavan Beeingsin kanssa. Lue lisää >>

Haltia osana Metsähallituksen kestävän kehityksen ohjelmia

Metsähallituksen vastuullisuusohjelma >>

Metsähallituksen toimintatapaohje >>

Metsähallituksen luontopalveluiden kestävän luontomatkailun periaatteet >>

Ekologinen vastuu: Haltian ekologisuus on huipputasoa

Tavoitteena on ollut aivan alun suunnitteluvaiheesta alkaen saada aikaan mahdollisimman ekologinen rakennus ja siten edistää ilmastotavoitteiden toteutumista.

Haltia on rakennettu puusta. Rakennuksen arkkitehtoniset valinnat, kuten ikkunaton pohjoisseinä ja sijoittelu tontilla minimoivat lämpöhukkaa ja toisaalta hyödyntävät ilmansuuntien suomat mahdollisuudet, kuten runsaan luonnonvalon käytön eteläseinän lattiasta kattoon ulottuvien ikkunoiden avulla. Rakennus lämmitetään ja viilennetään pääosin kalliolämmöllä/-kylmällä. Rakennus on lähes 100 % omavarainen viilentämisessä ja lämmityksessä noin 75 % omavarainen. Loppuosa lämmitystarpeesta katetaan ostetulla sähköllä, joka tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Haltiassa on myös aurinkopaneelit, jotka tuottavat aurinkoenergiasta sähköä Haltian käyttöön. Samoin esimerkiksi hissin jarrutusenergia otetaan talteen sähkönä ja hyödynnetään muualla Haltiassa.

Haltiassa on runsaasti teknisesti edistyksellisiä energiaasäästäviä ratkaisuja. Tilojen valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti, kun henkilö astuu tilaan tai poistuu tilasta, sekä himmenevät tai kirkastuvat riippuen ulkoa tulevan valon määrästä. Haltian aktiivinen, itse säätyvä ilmastointijärjestelmä reagoi rakennuksessa olevien ihmisten lukumäärään ja mahdollistaa sisäilman laadun tarkkailun ja säätämisen. Haltian automaattiset vesihanat ja vedettömät pisuaarit pienentävät vedenkulutusta. Käyttövesi lämmitetään keväästä syksyyn pääasiassa aurinkokeräimistä saatavalla energialla ja talvisin kalliolämmöllä.

Haltiassa on runsaasti korkealaatuista multimediaa näyttelyissä. Multimedian esittämistä varten hankitut projektori- ja näyttöjärjestelmät ovat pitkäikäisiä, kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja niillä on korkea kierrätettävyysaste. Laitteissa on virransäästötila, niiden kirkkaus muuttuu ympäristön valoisuuden mukaan automaattisesti sekä niissä on hiilijalanjälkilaskuri, joka seuraa energiankulutusta.

Haltia saniaisten keskellä

Luonto aina huomioiden

Haltian palvelut rakennetaan luonto huomioiden. Haltian lähireitit on suunniteltu alueen luontoarvot huomioiden. Reittien palvelurakenteista on tehty pitkäikäisiä ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia. Huolto on järjestetty niin, että se rasittaa mahdollisimman vähän alueen luontoa. Kävijöille annataan vinkkejä luonnon suojelemiseksi ja roskattoman retkeilyn edistämiseksi.

Ravintola Haltiassa keittiön laitteista kertyvä ylimääräinen lämpö kerätään talteen ja käytetään tehokkaasti hyväksi. Ravintolan ruoka on pääosin kotimaista alkuperää, raaka-aineissa suositaan lähituotantoa ja luomua pyritään käyttämään mahdollisimman paljon. Ravintola käyttää vain vastuullisesti pyydettyä kalaa, kasvisruokaa on tarjolla päivittäin ja mahdollinen hävikki hyödynnetään pääosin. Ravintola Haltialle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Haltian hankinnoissa suositaan kestäviä ja ympäristömerkittyjä tuotteita. Haltian myymälän tuotteet valitaan harkiten ja luontosuhteen vahvistamista tukeviksi. Rakennuksessa lajitellaan ja kierrätetään jätteet tehokkaasti. Haltiassa neuvotaan sekä työntekijöitä että vierailijoita lajittelemaan oikein.

Haltiaan pääsee julkisilla liikennevälineillä ja vierailijoita kannustetaan käyttämään niitä myös tapahtumien yhteydessä. Julkisesta liikenteestä viestitään etenkin sosiaalisen median kanavissa.

Sosiaalinen vastuu: Luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia

Haltian lähiluonto sekä Nuuksion kansallispuiston metsät ja vedet tarjoavat hyvät retkeily- ja virkistäytymismahdollisuudet. Maksutta on käytettävissä mm. tulipaikkoja, retkeilyreittejä sekä retkeilyneuvonta Haltiassa.

Haltia kannustaa kestävään retkeilyyn, jossa otetaan vastuu ympäristöstä. Luontokasvatuksen avulla lisätään ymmärrystä luonnonsuojelun merkityksestä ja tuetaan ihmisten luontosuhteen rakentumista. Luontokoulun ja opastustuotteiden sekä tapahtumien avulla mahdollistetaan kaikenikäisille pääsy luontoretkille, erityisesti panostetaan lapsiin ja nuoriin. Haltia on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa on sitoutunut viestimään kestävän retkeilyn ja luontosuhteen vahvistumisen tukemiseksi. Luonnossa liikkumisen terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat yksi pääviesteistä.

Moni on kiinnostunut tekemään konkreettisia tekoja luonnon hyväksi. Haltiaa isännöivä Metsähallitus tarjoaa yhteistyössä järjestöjen kanssa monenlaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan suojelualueiden hoidon, uhanalaisen lajiston sekä riista- ja kalakantojen kestävyyden parissa. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien ihmisten määrä on kasvussa.

Nuorten oppimista ja työllistymistä tuetaan

Haltia työllistää vuosittain useita nuoria ja tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille tarjotaan harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja sekä erilaisia projekti- ja päättötyöaiheita.

Haltia tuottaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa tukevia luontokoulupäiviä, opastuksia, koulutuksia ja työpajoja. Kouluja ja päiväkoteja kannustetaan myös omatoimiseen retkeilyyn valmiiden ohjelmien sekä lainattavien materiaalien ja varusteiden avulla.

Kulttuurinen vastuu: perintöä vaalitaan

Kalevala on Haltian arkkitehtuurin inspiraation lähde. Kulttuuriperintö näkyy Haltiassa tilojen nimistä opastuksen sisältöihin asti.

Suomalaisen luonnon ja jokamiehenoikeuksien merkitystä osana suomalaista kulttuuriperintöä tuodaan esiin. Haltian tapahtumissa, opastuksissa ja koulutuksissa siirretään eteenpäin mm. retkeily- ja muita luonnossa liikkumisen taitoja.

Ekoteknologia

Maalämpöä, aurinkokeräimiä, ruohokatteinen katto, itsesäätyvä ilmastointi ja valaistus – Haltiassa ympäristö on otettu huomioon kaikessa. Ympäristöystävällisesti toimivan luontokeskuksen taustalla on taitava suunnittelu sekä huippumodernit ja ekologiset ratkaisut.

Haltia on suunniteltu ja rakennettu kestävän rakentamisen periaatteiden mukaisesti, tavoitteena mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Ympäristönäkökulmat huomioidaan myös Haltian toiminnassa.

Ympäristöystävällisyys alkaa arkkitehtuurista…

Haltia on suunniteltu siten, että lämmitykseen, jäähdytykseen ja valaistukseen tarvitaan mahdollisimman vähän energiaa. Rakennuksen pyöreähkön muodon ansiosta sen ulkovaipan koko on pieni suhteessa sen kuutiomäärään, ja alin kerros on kokonaan maan alla. Näin myös lämmönhukka jää pieneksi.

Rakennuksen terassi on sijoitettu niin, että se varjostaa alempia kerroksia, mikä vähentää jäähdytystarvetta kesällä. Ikkunoiden vähäinen määrä pienentää paitsi jäähdytystarvetta myös lämmönhukkaa. Haltian suunnittelussa on otettu huomioon myös ilmansuunnat ja vuorokauden vaihtelu. Näin saadaan luonnolta apua tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja valaistukseen.

 …ja täydentyy huippumodernilla teknologialla

Haltia on täynnä viimeisintä teknologiaa, joka mahdollistaa tehokkaan, ympäristöä säästävän toiminnan. Teknologiavalinnoissa on otettu huomioon laitteiden pitkäikäisyys ja kierrätettävyys. Lisäksi jo kilpailutusvaiheessa määriteltiin, että Haltian toimittajien on täytettävä myös omassa toiminnassaan tietyt ympäristövaatimukset.

Haltian LVI-tekniikka, sähkötekniikka, sammutus- ja turvajärjestelmät, esitystekniikka sekä koko kiinteistön tietojärjestelmä on suunniteltu yksityiskohtia myöten keskenään mahdollisimman yhteensopiviksi ja ekotehokkaiksi.

Haltian EMYA-palkinto kestävästä kehityksestä

Keväällä 2015 Suomen luontokeskus Haltia palkittiin ensimmäisenä maailmassa kestävän kehityksen palkinnolla arvostetussa European Museum of the Year -kilpailussa.

Lämmitys & jäähdytys

LVI-tekniikka

Haltia lämpenee ja jäähtyy auringosta ja maasta saatavalla energialla. Tavoitteena on, että Haltia on lämmityksen suhteen 75-prosenttisesti omavarainen ja jäähdytyksen suhteen 100-prosenttisesti omavarainen.

Lämmitystä vuodenaikojen rytmissä

Haltian alla olevaan kallioon on porattu 15 porakaivoa, jotka ulottuvat noin 250 metrin syvyyteen. Haltian lämmitys ja jäähdytys perustuu niissä kulkeviin maalämpöputkiin, joita on yhteensä 11 kilometriä. Putkissa kiertää noin 20 kuutiometriä maalämpönestettä, jonka mukana lämpöenergiaa siirretään Haltian ja kallioperän välillä. Maalämpöneste sisältää etanolia ja vettä.

Talvella lämpöä otetaan kallioperästä

Kallioperään on varastoitunut miljoonien vuosien aikana auringon lämpöä, jota pystytään talvella käyttämään Haltian lämmittämiseen. Maalämpöneste kiertää lämmönsiirtoputkissa kallioon, jossa kallioperään varastointunut lämpö lämmittää sen. Neste palaa rakennukseen lämmenneenä.

Rakennuksessa lämpöpumppu ottaa maalämpönesteestä lämpöä eli jäähdyttää sitä. Pumppu nostaa ottamansa lämmön lämpötilatasoa edelleen ja siirtää sen sitten rakennuksen lämmitysjärjestelmään, esimerkiksi lattialämmitykseen ja lämpöpattereihin. Jäähtynyt maalämpöneste palaa jälleen putkia pitkin maan sisään, jossa maan luonnollinen lämpö lämmittää sen uudelleen.

Kesällä kallio viilentää Haltian

Kesähelteillä rakennuksiin tulee ylilämpöä eli sisälämpötila pyrkii nousemaan haluttua korkeammaksi. Silloin sisäilmaa täytyy jäähdyttää eli poistaa siitä liika lämpö. Normaalisti lämpö siirretään jäähdytyslaitteiden avulla ulkoilmaan.

Haltian katto

Haltiassa lämpö poistetaan sisäilmasta muun muassa puhallinkonvektoreilla ja jäähdytyspalkeilla, joissa kiertää viileä vesi. Kun viileä vesi poistaa rakennuksesta ylilämpöä, se lämpenee. Veteen siirtynyt lämpö siirretään takaisin rakennuksen maalämpöjärjestelmään ja maalämpöputkia pitkin kallioperään.

Talven lämmityskauden jälkeen kallioperä on hieman jäähtynyt normaalilämpötilasta. Kun lämmintä maalämpönestettä kierrätetään Haltiasta kallioon, neste jäähtyy eli luovuttaa lämpöä ja palaa rakennukseen viilentyneenä. Samalla kallioperä lämpenee hieman.

Auringonsäteitä säilöön

Haltian lämmitysjärjestelmään kerätään energiaa myös rakennuksen katolla sijaitsevilla aurinkokeräimillä. Niin sanotut tyhjiöputkikeräimet toimivat siten, että auringon säteet heijastuvat tyhjiön läpi mustaan pintaan ja lämmittävät samalla sitä ja keräimen sisällä olevaa lämmönsiirtoainetta. Tyhjiön ansiosta lämpö jää putkeen, sillä ympäröivä ilma ei pääse sitä jäähdyttämään.

Lämmönsiirtoaine lämmittää pakkasenkestävän liuoksen, joka kiertää aurinkokeräimiltä Haltian lämmitysjärjestelmään. Lämmennyttä liuosta käytetään yhdessä maalämmön kanssa lämmittämään tuloilmakoneiden, lämpöpattereiden ja lattialämmityspiirien lämmitysvettä sekä Haltian käyttövettä.

Silloin kun aurinkokeräimistä saadaan enemmän lämpöä kuin sillä hetkellä tarvitaan, ylimääräinen aurinkolämpö voidaan ohjata kallioperään maalämpönesteen mukana. Näin myös estetään aurinkokeräimien ylikuumeneminen.

Tavoitteena on, että kalliosta ja auringosta saatavan hybridienergian ansiosta vain 25 prosenttia Haltian lämmitysenergiasta tulee tulevaisuudessa verkkosähköstä. Haltian käyttämä sähkö on ympäristömerkittyä Ekoenergiaa.

Hukkalämpö talteen

Haltian kylmälaitteiden ja muiden laitteiden tuottama hukkalämpö otetaan talteen. Vuodenajasta ja tarpeesta riippuen sitä käytetään Haltian lämmitykseen lämmittämällä ilmanvaihdon tuloilmaa tai varastoidaan kallioperään.

Säästeliästä vedenkäyttöä

Haltian automaattiset vesihanat ja vedettömät pisuaarit pienentävät vedenkulutusta. Käyttövesi lämmitetään kesäisin pääasiassa aurinkokeräimistä saatavalla energialla ja talvisin geoenergialla.

Ilmastointi ihmisten lukumäärän mukaan

Haltian aktiivinen, itse säätyvä ilmastointijärjestelmä reagoi rakennuksessa olevien ihmisten lukumäärään ja mahdollistaa sisäilman laadun tarkkailun ja säätämisen. Haltiassa on useita erillisiä tiloja, joihin on omat sisäänkäynnit. Siksi koko rakennuksen ilmastointia ei tarvitse pitää päällä, jos vain osa tiloista on käytössä.

Haltian sisäilmaa ohjataan automaatiojärjestelmällä eli raikasta ilmaa otetaan rakennukseen vain kulloinkin tarvittava määrä, jolloin ilmastointi toimii aina optimaalisesti ja energiaa tuhlaamatta. Järjestelmä kuluttaa vähän sähköä mutta takaa kuitenkin laadukkaan sisäilman. Ilmanvaihtojärjestelmän hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään tuloilman esilämmittämiseen.

Sähkötekniikka

Haltian tiloja voidaan muunnella monenlaisiin käyttötarpeisiin, ja samaan muunneltavuuteen on pyritty myös sähkötekniikassa. Sähkönkulutusta hillitsee rakennuksen geoenergiajärjestelmä, joka vähentää lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittavaa sähköä merkittävästi.

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että Haltia on geo- ja aurinkoenergian ansiosta mahdollisimman energiaomavarainen. Niiltä osin kuin verkkosähköä tarvitaan täydentämään Haltian energiankulutusta, rakennukseen ostetaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

Älykäs valaistus säätää itseään

Valaistus ja näyttelytekniikka kuluttavat suurimman osan Haltian tarvitsemasta sähköstä. Rakennus on suunniteltu niin, että ikkunoista tulevaa luonnonvaloa voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon esimerkiksi aula- ja ravintolatiloissa. Luonnonvalon pääsy näyttelytiloihin puolestaan on pyritty estämään, jotta näyttelyvalaisinten tehontarve pysyy mahdollisimman alhaisena. Haltian ulkovalaistuksessa on käytetty LED-valoja.

Haltian sisävalaistuksen sähkönkulutusta pienennetään liikkeentunnistuksen ja läsnäolotunnistuksen avulla. Liikkeentunnistus on käytössä muun muassa aputiloissa, käymälöissä ja käytävillä. Kun käytävillä ei kuljeta, valaistus putoaa noin 10 prosenttiin normaalitasosta eli hämärävalaistukseksi, josta se nostetaan taas tarvittaessa normaalille tasolle. Kokonaan ei loistevalaisimia kannata sammuttaa, koska sammuttelu lyhentää niiden käyttöikää. Lepotaso siis pienentää sähkönkulutusta ja säästää samalla lamppuja.

Henkilökunnan työpisteiden valaistusta puolestaan ohjaa läsnäolotunnistus, joka on liikkeentunnistusta tarkempi ja tunnistaa jopa sormien liikkeen tietokoneen näppäimistöllä.

Haltian näyttelyihin on valittu energiaa säästävät laitteet. Näyttelyjen keskitetty, etäohjattava valvontatekniikka mahdollistaa koko näyttelylaitteiston hallinnan ja kytkemisen pois päältä silloin, kun sitä ei käytetä.

Hissin jarrutusenergia talteen

Haltiassa on yksi hissi, joka palvelee koko rakennusta. Hissin jarrutusenergia otetaan talon sähköverkkoon ja käytetään heti tarpeen mukaan. Haltian hissistä talteen otetulla energialla voitaisiin pyörittää kolme pyykkikoneellista päivässä ympäri vuoden.

Aurinkoa pistorasiasta

Tulevaisuudessa, tekniikan vielä hieman kehityttyä Haltiaan on tarkoitus rakentaa aurinkopaneelit, jotka tuottavat sähköverkkoon muunnettavaa aurinkoenergiaa. Aurinkopaneelit nostavat Haltian energiaomavaraisuuden astetta.

Varageneraattori pyörittää Haltiaa sähkökatkon sattuessa

Haltia on rakennettu puusta, ja siksi sen sammutusjärjestelmän toiminta on turvattu sähkökatkojen varalta varajärjestelmällä. Dieselöljyllä toimiva varageneraattori varmistaa sammutusjärjestelmän toiminnan tulipalon sattuessa.

Varageneraattori ei kuitenkaan seiso muulloinkaan tyhjän panttina, vaan sillä voidaan syöttää sähkövirtaa rakennuksen sähköverkkoon myös ns. normaalien sähkökatkojen aikana eli silloin, kun ei ole kyse tulipalosta. Siksi Haltia toimii sähkökatkojen aikanakin lähes normaalisti: varageneraattori alkaa 15 sekunnin viiveen jälkeen pyörittää rakennuksen valaistusta, näyttelytekniikkaa ja muita toimintoja lähes 100-prosenttisesti.

Tämä sivu luettavissa myös kielillä: EN SE