Jyrki Kallio-Koski: fotografiutställning Raittijärvi – renkarlen Kaijukkas by

Haltias Galleria 7.6-29.8.2022

Fotografen Jyrki Kallio-Koskis fantastiska bilder i Haltias Galleria berättar om livet i samebyn Raittijärvi under 40 år.

Redan under skoltiden blev Kallio-Koski intresserad av att röra sig i naturen och ta tillvara den genom att fotografera fåglarnas vår- och höstflyttning vid Kemi älvs mynning. Under de fiske- och vandringsresor till Lappland som han började göra i slutet av 1960-talet väcktes också ett intresse av att bevara dialogen mellan människan och naturen. Samtidigt blev fotograferingen allt mer målinriktad.

”Min kunskap om samernas liv byggde på föreställningar som förmedlades av böcker och filmer, och de lockade mig att ströva omkring i Lappland. Jag besökte Pöyrisjärvi och Haldefjäll i Enontekis några år innan jag lärde känna lokalbefolkningen och fick lov att närma mig dem genom kameralinsen. Jag träffade renkarlar från Raittijärvi för första gången vid Pihtsusjärvi i maj 1975 och ett år senare tog jag mina första bilder av kaijukkaborna. Nu har jag flera tusen bilder av Yliperäs invånare och natur i mitt arkiv.

Jag diskuterade utställningen med byborna första gången vid millennieskiftet, och bygemenskapen gav idén sitt fulla stöd”, berättar Jyrki Kallio-Koski.

Livsstilen och världsbilden i Raittijärvi sameby har lockat Kallio-Koski att dokumentera byns vardag och hur livsstilen inom renskötseln förs över från en generation till nästa.

En sak som gör Raittijärvi by speciell är dess läge. Byn ligger i Yliperä i Enontekis kommuns nordligaste del, inom ödemarksområdet Lapska armen. Det går en cirka 40 kilometer lång stig till byn som man numera åker snöskoter på under vintern och terränghjuling på under sommaren. Tidigare kunde man bara ta sig till byn på skidor eller till fots. Renen och renskötseln är grunden för Raittijärvibornas liv. I byn finns ett tiotal hus där man bor enligt renskötselns årscykel. Byn är dock aldrig öde, det är alltid någon på plats i något av husen.

Utställningen är en hyllning till byns invånare och deras livsstil.

Kom och se!

Utställningsbiljett och audioguide 13/8 €
Köp i förväg online

Du vet väl att du kommer in gratis på Haltias alla utställningar med Museikortet!

Museokortti logo

Fotografen Jyrki Kallio-Koskis bilder på Instagram:

@jyrkikk

This post is also available in: FI EN