Levon Biss: Microsculpture – insektsporträtt

Haltias specialutställning 19.11.2022-4.6.2023

Vi fick tilläggstid: Levon Biss: Microsculpture – utställningen om insektsporträtt är till påseende i Finlands naturcentrum Haltia, Noux fram till 4.6.2023!

Den brittiske fotografen Levon Biss bilder i Microsculpture-utställningen lyfter fram insektsexemplaren från Oxford University Museum of Natural History till ett helt nytt ljus. I fotografens utställning är hens bilder framme som stora råkopior: insekterna som är några millimeter stora har gjorts till råkopior i tre meter höga bilder. Namnet på utställningen ”Mikrosculpture” betyder fina strukturer på ytan av insekter.

Levon Biss passionerade relation till naturen och fotografering ledde till Microsculpture-projektet som varade i tre år och avbildade väldigt kraftigt förstorade insekter och förde makrofotograferingen till en helt ny nivå. Levon Biss utvecklade en fotograferingsprocess genom att tillämpa traditionella tekniker vilken avslöjade insekternas minsta detaljer förstorade och väldigt skarpa på ett sätt som inte setts förr. Miljoner tittare har beundrat bilderna i projektet och det har karakteriserats som ett fint fungerande förhållande mellan konsten och vetenskapen. teknologiaan.

I Microsculpture-utställningen är Levon Biss bilder framme som stora råkopior: insekterna som är några millimeter stora har gjorts till råkopior i tre meter höga bilder. Framställningen av en enskild bild tar fyra veckor och varje bild är en sammanställning av över 10 000 fotografier som tagits med mikroskopobjektiv.

Microsculpture-projektet har under de senaste fem åren varit framme i Europa, Mellanöstern, Sydamerika och Förenta staterna och utställningar som presenterar projektet har ordnats i sammanlagt 23 länder. Senast har den varit till påseende i Kuopio naturvetenskaplika museum år 2022 och nu i Haltia.

Kom och se!

Inträde med Haltias utställningsbiljett. Du vet väl att du kommer in gratis på Haltias alla utställningar med Museikortet! Läs mera om Museikortet

Museokortti logo

Levon Biss

Levon Biss är en brittisk fotograf som är född i London. Under sin 25-åriga karriär har Levon Biss arbetat på många delområden inom fotografering bland annat porträttfotografering, dokumentär fotografi och sportfotografering men hen är bäst känd för sina makrofotografier som utnyttjar extremt kraftiga förstoringar. Levon Biss arbeten har varit utställda runt om i världen och råkopior av hens fotografier finns i flera museums samlingar samt i privatsamlingar. Hen har publicerat fyra böcker och bilder hen tagit har använts på internationella publikationer, som TIME– och The New York Times tidningarnas omslagsbilder. Hen samarbetar med världens mest ansedda museum för att hämta fram skatter som blivit gömda i deras samlingar för den internationella publikens ögon. 

År 2020 riktade Levon Biss sin uppmärksamhet mot botanik i formen av The Hidden Beauty of Seeds & Fruits -projektet (”svamparna och frukternas dolda skönhet”). Levon Biss fördjupade sig i samlingarna i Royal Botanic Garden Edinburgh under ett halvår och efter att ha undersökt tusentals växtprover valde Levon ut hundra av dem. De färdiga bilderna presenterar frön och frukter från runt om i världen på ett väldigt detaljerat sätt och låter tittaren beundra deras komplicerade ytstrukturer och anpassning. 

Levon Biss senaste utställning, Extinct & Endangered, publicerades 2022 och visas för närvarande på American Museum of Natural History i New York.

Läs mera från Oxford University Museum of Natural History -museets sidor >>

Hyönteinen lähikuvassa

Om insekter

Insekter är till sitt artantal den största klassen som hör till huvudstammen leddjur i världen och i Finland. Antalet kända insektsarter på jorden är över 900 000 men uppskattningen av totalmängden varierar mellan 2 miljoner och 30 miljoner arter. Andra leddjur är urinsekter, spindeldjur, kräftdjur och mångfotingar. Insekternas viktigaste kännetecken är kroppen som består av ett huvud, mellankropp och bakkropp. Därutöver kan de kännas igen på sina tre benpar som är på mellankroppen. Insektslarverna kan ha förutom de benen också flera falska ben dvs. ben utan leder på sin bakkropp. De flesta insektsarterna har två vingpar som vuxna.

Insekter påträffas i alla sorters livsmiljöer och de använder som föda nästan vad som helst: levande och döda växter, djur och svampar samt bl.a. avföring, blod och andra kroppssekret.

För insekter kan formförändringen vara obefintlig (t.ex. silverborstsvansar), successiv (t.ex. skinnbaggar och gräshoppor) eller fullständig (t.ex. fjärilar och skalbaggar). Största delen av insekter hör till ordningar som har en fullständig formförändring. Liksom alla leddjur måste också insekter ömsa sitt skinn när de växer. Antalet gånger skinnömsning händer under larvstadiet varierar mycket mellan olika arter.

Insekternas betydelse för naturens mångfald kan säkert inte betonas tillräckligt. De jagar andra insekter och är själva byte för många organismer, pollinerar växter, bearbetar jordmånen och återanvänder näringsämnen. Dessa tjänsters betydelse är också väldigt stor för människan. Utan dem skulle människans levnadsmöjlighet på jorden försämras avsevärt.