Material för distansundervisning om fåglarnas vår

Fågelsångs-CD

Skicka ut dina elever till ett naturområde (den egna gården går också) för att lyssna på fåglarnas sång. Ge följande instruktioner:

Välj en lugn plats, sätt dig ner och sitt tyst i några minuter. Lyssna på ljuden du hör runt dig och rita ett ljudlandskap på en ”CD-skiva” som du klippt ut av papper. Mitt på skivan kan du rita dig själv, och runt dig beskriva de ljud som du hör. Hur många fåglar hörde du? Vilka andra ljud hördes? Det lönar sig att göra uppgiften tidigt på morgonen, och om du gör den på nytt på eftermiddagen eller kvällen kan du jämföra ljudlandskapet på samma plats vid olika tidpunkter. Hur förändrades ljudlandskapet från morgonen till kvällen?

Gårdens fåglar – fåglarnas ljud

Ge eleverna i uppgift att lära sig några fåglars sång, och kartlägga fågelarterna på den egna gården eller i närskogen:

Lyssna på de här fågelljuden, ett i taget på Lintujen-äänet.net och försök lära dig att komma ihåg dem. Du kan lyssna på ljuden i förväg inomhus vid datorn, eller ta med en mobiltelefon ut på gården eller i skogen och lyssna på ljuden där. När du har lyssnat på ett ljud, försök lyssna om du kan höra samma ljud runt omkring dig. Skriv en lista på de fågelljud som du hörde i naturen.

Fåglarna kan vara till exempel ((P = finns ofta också i park/gårdsmiljöer):

Bygg ett fågelbo

Titta på bilder av olika fågelbon (pdf), studera deras material och form. Välj ett bo som modell och försök bygga ett likadant bo själv ute av naturmaterial. Kom ihåg att följa allemansrätten (alltså att bra ta lösa käppar och grenar, inte riva loss mossa eller lav från marken). Ta ett foto av fågelboet och skicka till din lärare.

Barnens fågelvecka

Bekanta dig med Birdlife Finlands evenemang Barnens fågelvecka och skicka dina elever på fågelutfärd. På Barnens fågelveckas webbsidor hittar du bra material och utfärdstips för barn.

Fågelkaraoke

Sjung fågelkaraoke! Fåglarnas karaoke hittar du på Suomen luontos Youtube-kanal, och du kan tipsa dina elever att testa sina sångkunskaper tillsammans med familjen som underhållning.

En svala gör ingen sommar – Fåglarnas vårflytt

Eurobirdportal uppvisar realtida fågelobservationer och i kartanimationen kan man se hur fåglarna vandrar genom Europa under olika årstider.

Ge eleverna i uppdrag att med hjälp av portalen studera olika fåglars avfärd och ankomst i Finland, t.ex. så här:

Gå till Eurobirdportalen, välj två fågelarter (t.ex. ladusvala och sädesärla) och följ deras flyttning med hjälp av animationen. När på våren anländer de olika fågelarterna till Finland? Vilken tid på året finns de nästan inte alls i Europa? Har arten redan anlänt till Finland det här året?