arrow-right arrow-down search share

Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Naturskolans teman

Naturskolan leds av Haltias naturpedagog som tar med sig eleverna ut i naturen för aktiviteter, upplevelser, inspiration och inlärning. Det går att välja mellan sex olika teman. Naturskoldagarnas program kan innehålla till exempel friluftsliv, undersökning av naturen, spel, lekar, sinnesövningar, grönt drama och äventyrspedagogik. I naturskolan tillämpas en mångsidig utomhuspedagogik och programmen stöder den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen. I programmen kombineras flera läroämnen, så som omgivningslära, biologi, geografi, historia, samhällslära, gymnastik och huslig ekonomi. 

 

Naturskolans teman är:

Framtidens stig Ab

Kom med och bygg framtiden!Framtidens stig Ab

I spelet Framtidens stig Ab grundar deltagarna ett eget fiktivt företag. I spelet görs val gällande såväl byggnadsmaterial, energilösningar som transporter och produktplanering. Mellan varvena diskuteras gemensamma beslut som en del av samhället. Vad göra om framtiden ser ohållbar ut? 

Spelet spelas både på pekplattor och i den verkliga omgivningen i Haltia. Programmet har finansierats av Finlands Skogsstiftelse.

Programmet passar för elever i årskurs 7-9 och studerande på andra stadiet. Temats inlärningsmål är att:

 • förstå vad begreppen bioekonomi, kretsloppsekonomi och hållbar utveckling betyder
 • förstå de beslut och val som görs i samhället för att främja hållbar utveckling
 • ge utrymme att framföra kreativa lösningar för ett hållbart bruk av naturresurser
 • lyssna på andra och fatta gemensamma beslut

Programmet tar 2 timmar och kan bokas året runt. Det går att utvidga programmet till en 4,5 timmars naturskoldag, där vi efter spelet beger oss ut för en matpaus vid Drakblossets eldplats och en upptäcktsfärd i ekosystemtjänsternas värld. 

Friluftsliv

Orienteringsövning. Bild: Jari KostetLänge leve allemansrätten! Temat genomförs i form av en dagsutflykt, då vi njuter av den vackra naturen i Noux och lär oss viktiga friluftsfärdigheter. Vi tillreder mat på stormkök. Det doftar rök och vi hittar fram med hjälp av karta och kompass. Utfärden ger också bra möjligheter till att utveckla gruppandan.

Temat friluftsliv passar för elever i årskurs 5-9. Programmet tar fem timmar. Temats inlärningsmål är att:

 • bli intresserad av friluftsliv och av att skaffa sig egna friluftserfarenheter
 • lära sig att röra sig i naturen på ett miljövänligt och tryggt sätt
 • lära sig friluftsfärdigheter och förstå friluftslivets miljöpåverkan
 • förstå vad allemansrätten innebär.

Fåglarnas vår - flyttresor och risbon!

(endast april-maj)

Vad sysslar fåglarna med i maj? Hur ser björktrastens ägg ut? Varför har korsnäbben en så underlig näbb? Vem vinner fåglarnas sångtävling? Under fågelutfärdsdagen lär vi oss hur man kan iaktta fåglar med hjälp av kikare och hörseln. Vi söker tecken på bobyggande och tar reda på om bofinkarna, flugsnapparna och andra flyttfåglar återvänt från söder.

Temat Fåglarnas vår passar för elever i årskurs 5-9. Programmet tar 4,5 timmar. Temats inlärningsmål är att:

 • väcka intresse för fågelutfärder
 • lära sig iaktta fåglar i naturen
 • förstå hur fåglarna anpassar sig till sig sin livsmiljö, deras levnadssätt, beteende och ekologiska nisch
 • lära sig känna igen de vanligaste skogsfåglarna
 • förstå varför fåglarnas livsmiljöer är hotade och hur de kan skyddas

Historiska spår i naturen

Historian jäljet luonnossa. Kuva: Jari KostetUnder historiedagen får eleverna åka på en tidsresa till den senaste istiden och därifrån via sten- och metallåldrarna till medeltiden, varefter vi återvänder till nutiden. Genom experimentell arkeologi lär vi oss förstå och tolka historiska förändringar. Vi reflekterar över människans och naturens förhållande under olika tider och söker historiska spår i Noux natur. Temat passar för elever i årskurs 5–7. Programmet tar fem timmar. Temats inlärningsmål är att:

 • väcka tankar kring förhållandet mellan människan och naturen genom tiden
 • förstå hurudana förändringar som har skett i Noux natur och vilken människans roll i dem är (miljön förändras både naturligt och p.g.a. människan)
 • förstå förändringens tidsbegrepp

Livets spel - en GPS-utfärd i naturens mångfald (materialet är på finska)

Lyckas du hålla din art och dess population vid liv i Livets spel? Livets spel spelas i Haltias närmiljö där vi rör oss från ställe till ställe med hjälp av gps. Under spelets gång lär vi oss på ett mångsidigt sätt vad naturens mångfald innebär.

Temat naturens mångfald passar bäst för elever i årskurs 8–9 samt andra stadiet. Programmet tar 4,5 timmar. Temats inlärningsmål är att:

 • förstå begreppet naturens mångfald och varför mångfalden är viktig
 • förstå att människan är en del av naturen och helt beroende av ekosystemens livskraftighet
 • förstå orsakerna till utrotningshotning
 • lära sig hur naturens mångfald kan skyddas
 • bli fascinerad av naturen

Skognaturens hemligheter 

Iakttagelser i skogen. Bild: Jari Kostet / MHHur ser en skog i naturligt tillstånd ut? Hurdana växter, svampar, småkryp och större djur kan man hitta i Noux skogar? Vad kan du själv göra för en mångfaldig skogsnatur? Under naturskoldagen bekantar vi oss med skogarna i Haltias närmiljö med ett undersökande grepp.

Med åttondeklassister planerar vi en skogsforskning där vi söker skillnader mellan ekonomiskog och naturlig skog. Med 5-6-klassister bongar vi skogsarter, bekantar oss med näringskedjor och lever oss in i skogslivet genom ett drama och lekar.

Temat skogsnaturen passar för årskurs 5, 6 och 8. Programmet tar 4,5 timmar. Temats inlärningsmål är att:

 • förstå huvuddragen i hur Södra Finlands barrskogsekosystem fungerar
 • förstå vilka naturvärden skogsnaturen i Noux nationalpark har
 • stärka delaktighet och färdigheter till ett aktivt medborgarskap (åk 5-6)