Jyrki Kallio-Koski: valokuvanäyttely Raittijärvi – Kaijukan kylä

Haltian Galleria 7.6.2022-29.8.2022

Haltian Galleriassa esillä olevat upeat valokuvaaja Jyrki Kallio-Kosken valokuvat kertovat Raittijärven saamelaiskylän elämästä 40 vuoden ajalta.

Jo koululaisena Kallio-Koski kiinnostui luonnossa kulkemisesta ja sen taltioimisesta valokuvaamalla Kemijoen suiston lintujen kevät- ja syysmuuttoa. 1960-luvun lopulla alkaneet kalastus- ja vaellusreissut Lappiin herättivät kiinnostuksen myös ihmisen ja luonnon välisen vuoropuhelun taltioimiseen. Samalla valokuvaaminen muuttui entistä tavoitteellisemmaksi. 

”Tietoni saamelaisten elämästä perustui kirjojen ja elokuvien välittämiin mielikuviin, jotka houkuttelivat samoilemaan Lappiin. Retkeilin Enontekiön Pöyrisjärven ja Haltin maisemissa muutamia vuosia ennen kuin opin tuntemaan paikallisia ihmisiä ja sain luvan lähestyä heitä kameran linssin läpi. Raittijärven poromiehiä tapasin ensimmäisen kerran toukokuussa 1975 Pihtsusjärvellä ja vuotta myöhemmin otin ensimmäiset kuvani kaijukkalaisista. Nyt kuvia Yliperän ihmisistä ja luonnosta on arkistossani useita tuhansia. 

Näyttelystä keskustelimme kyläläisten kanssa ensimmäisen kerran vuosituhannen vaihteessa, ja kyläyhteisö antoi ajatukselle varauksettoman tukensa”, Jyrki Kallio-Koski kertoo.

Raittijärven saamelaiskylän elämäntyyli ja maailmankuva ovat houkutelleet Kallio-Koskea dokumentoimaan kylän arkea ja poronhoitoyhteisön elämäntavan siirtymistä sukupolvelta toiselle. 

Yksi Raittijärven kylän erikoisuuksista on sen sijainti. Kylä sijaitsee Enontekiön kunnan pohjoisimmassa osassa, Yliperällä, Käsivarren erämaa-alueen sisällä. Kylään johtaa noin 40 kilometrin pituinen polku­tie, jota pitkin nykyisin kuljetaan talvella moottorikelkalla ja kesäaikaan mönkijällä. Aiemmin kylään pääsi vain hiihtäen tai kävellen. Raittijärveläisten elämän perustana on poro ja poronhoito. Kylässä on kymmenkunta taloa, joissa asutaan poronhoidon vuotuiskierron mukaan. Kylä ei kuitenkaan ole koskaan autio, vaan aina jossakin talossa ollaan paikalla.  

Näyttely on kunnianosoitus kylän ihmisiä ja tätä elämäntapaa kohtaan. 

Jyrki Kallio-Koski: Ávžžášjávri – Gáijogiid Siida

Haltian Galleria 7.6.2022-29.8.2022

Govvejeaddji Jyrki Kallio-Koski fiinna govat muitalit Ávžžáš­jávrri sámi giláža eallimis 40 jagi áiggis. Juo skuvllalažžan Kallio-Koski beroštuvai luonddus vánddardeamis ja dan vurkemis govvemiin Giemajoga njálmmádaga bárbmolottiid giđđa- ja čakčafárremiid. 1960-logu loahpas álgán guolástan- ja vánddardanreaissut Sápmái bokte beroštumi maiddái olbmo ja luonddu gaskasaš ságastallama vurkemii. Seammás govvemii šaddagođii ain čielgasit ulbmil. 

”Mu dieđut sápmelaččaid eallimis vuođđuduvve girjjiin ja filmmain muitaluvvon miellagovaide, mat geasuhedje jođašit Sápmái. Vánddardin Eanodaga Bievrrašjávrri ja Háldi guovlluin muhtin jagiid ovdal go ohppen dovdat báikkálaš olbmuid ja ožžon lobi lahkonaddat sin govven­apparáhta linssa čađa. Ávžžášjávrri boazoolbmuid deiven vuohččan miessemánus 1975 Bihčosjávrris ja jagi maŋŋel govvejin vuosttaš háve gáijogiid. Dál mu vuorkkás leat govat Giehtagierraga olbmuin ja luonddus máŋga duháha.  

Ságastalaimet gili olbmuiguin čájá­husa birra vuosttaš háve jahkeduháha molsašumis ja siida attii nana doarjaga dán jurdagii.” 

Ávžžášjávrri sámi gili eallinvuohki ja máilmmigovva leat geasuhan Kallio-Koski dokumenteret gili árgabeaivvi ja siidda eallinvuogi sirdá­seami sohkabuolvvas nubbái. 

Okta Ávžžášjávrri gili mihtilmasvuođain lea dan sajádat. Gilli lea Eanodaga gieldda davimus oasis, Giehtagierragis, Giehtaruohttasa meahcceguovllu siskkobealde. Gillái manná sullii 40 kilomehtera guhkkosaš bálggesgeaidnu, man mielde johtet dán áigge dálvet mohtorgielkkáin ja geasset njealjejuvllagiin. Ovdal gillái beasai dušše čuoigga dehe vácci. Ávžžášjávrri gili olbmuid eallima vuođđun lea boazu ja boazodoallu. Gilis leat logenar viesu, main orrot olbmot boazodoalu jahkodagaid mielde. Gilli ii goittot goassege leat ávdin, go álot muhtun viesus lea olmmoš.  

Čájáhus lea gudnečájáhus gili olbmuide ja dán eallinvuohkái.

Tule katsomaan!

Näyttelylippu ja ääniopastus 13/8 €
Lipunmyynti ennakkoon verkkokaupastamme

Muistathan, että pääset kaikkiin Haltian näyttelyihin Museokortilla maksutta!

Museokortti logo

Tutustu valokuvaaja Jyrki Kallio-Kosken kuviin Instagramissa:

@jyrkikk

Tämä sivu luettavissa myös kielillä: EN SE