arrow-right arrow-down search share

Kursseja ja työpajoja

 

Kurssimme ja työpajamme innostavat luokasta luontoon. Tule, tee itse, koe ja opi!

Ilmoittautumiset koulutuksiin viimeistään viikkoa aiemmin (ellei muuta mainita) kurssin kohdalla löytyvän Lyyti-lomakkeen kautta.

Järjestämme myös maksullisia tilauskursseja, joko Haltiassa tai koulun omissa tiloissa ja lähiympäristössä. Kurssien aiheina ovat:

 • Metsä menee mediaan - kurssi ilmiöoppimisesta
 • Lintujen kevät -kurssi
 • Reppu selkään ja retkelle!

Tulevat koulutukset

 

KEVÄT 2019 

"Onko sinivuokolla oikeuksia?"- Arvot, ympäristö ja vastuuseen kasvaminen

 • ke 13.2.2019 klo 15-18

Tarvitseeko luontoa suojella? Kenen vastuulla ympäristöongelmien ratkaiseminen on? Ympäristövastuuseen kasvattamiseen liittyy paljon arvokysymyksiä. Arvolatautuneet sisällöt saattavat herättää ristiriitoja oppilasryhmän sisällä tai opettajan ja oppilaan välillä. Tällä kurssilla tarkastelemme ympäristökasvatusta arvokasvatuksen näkökulmasta. Millaisia haasteita liittyy ympäristövastuuseen kasvattamiseen ja miten niitä voidaan ratkaista? Miten etiikan näkökulman saisi tuotua osaksi ympäristökasvatusta? Kurssilla saat työkaluja käytännön kasvatustyöhön ja pääset pohtimaan kasvattajan etiikkaa arvolatautuneen sisällön opettamisessa.

 • Kurssi sopii kaikille luokanopettajille ja aineenopettajille (esimerkiksi yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, maantieto, biologia ja katsomusaineet). Aihe kuuluu ja sopii opetussuunnitelman yleisiin tavoitteisiin.
 • Kurssin aikana vieraillaan Haltian erikoisnäyttelyssä Jälki ja päänäyttelyssä.
 • Kouluttajina toimivat Haltian luontokasvattaja ja ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi.
 • Kurssi on maksuton.
 • Ilmoittautuminen>

Mun metsä - Oppilaslähtöisen metsäretken menetelmiä

 •  ke 15.5.2019 klo 15-18

Kurssilla kokeillaan erilaisia ulkona oppimisen yhteistoiminnallisia menetelmiä metsäretkellä. Lähtökohtana ovat oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet metsäluonnossa. Tukeudutaan eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin sekä monialaisen oppimisen periaatteisiin, rakentaen vuorovaikutuksessa oppilaita ja opettajia innostavaa retkiohjelmaa. Kurssi on osa Erasmus+ NANOL-hanketta, jossa kehitetään ja tutkitaan ulkona oppimisen työkaluja Euroopan laajuisesti.

 • Kouluttajana toimii Haltian luontokasvattaja.
 • Kohderyhmä: alakoulun ja yläkoulun opettajat
 • Kurssi on maksuton.
 • Ilmoittautuminen>

Tervetuloa kursseillemme!

Ulkona oppimisen seminaaripäivä Haltiassa

NANOL LOGOT hatliacom

Ennakkotieto: 12.6.2019 järjestämme yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLIn ja Erasmus+ NANOL (Nurturing Affinity to Nature Through Outdoor Learning in Special Places) -hankkeen kanssa ulkona oppimisen seminaaripäivän Suomen luontokeskus Haltiassa. Ohjelma on pääasiassa englanninkielinen. Merkkaa päivä kalenteriin ja seuraa tiedotusta tällä sivulla!

Yhteistyökumppaniemme järjestämiä koulutuksia

Pääkaupunkiseudun luontokoulut järjestävät opettajille, kasvattajille ja muille kiinnostuneille täydennyskoulutusta. Kursseilla saat taitoja uuden opetussuunnitelman 2016 toteuttamiseen. Lue pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen tarjoamista koulutuksista Ympäristökasvatuksen kurssit 2018-2019 -esitteestä, joka on ladattavissa täältä >